Przejdź do treści

Relacja z PAN-Metrics 2024

PAN-Metrics 2024: Seminar on Novel Measurement Problems in Social Sciences: Response Styles, Careless Responding, Measurement Invariance, Log‑Data, and Technology-Based Measurement odbyła się w dniach 15 – 17 maja 2024 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

PAN-Metrics jest nową konferencją IFiS PAN, organizowaną przez Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych. Międzynarodowe wydarzenie odbywające się po angielsku stanowi platformę współpracy badawczej osób zajmujących się problemem pomiaru w szeroko definiowanych naukach społecznych (socjologia, psychologia, nauki edukacyjne, o polityce, etc.). Konferencja szczególną uwagę zwraca na nowe zagadnienia związane z pomiarem, takie jak wykorzystanie technologii w badaniach społecznych i połączenie jej z dotychczas stosowanymi metodami badawczymi i analitycznymi.

Wydarzenie ściągnęło badaczy z Polski i kilku innych europejskich krajów, m.in. Niemiec, Cypru i Norwegii. Reprezentowane były takie uczelnie i organizacje badawcze jak: University of Oslo, Universitat Autonoma de Barcelona, DIPF – Leibnitz Institute for Research and Information in Education (Frankfurt nad Menem), Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Freie Univärsitet Berlin, University of Cyprus, czy University College London, a wśród uczelni i instytucji polskich reprezentowane były m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa czy Instytut Badań Edukacyjnych.

 Konferencję uświetniły wykłady pięciu zaproszonych gości, wyróżniających się badaczy i badaczek z dziedziny pomiaru w naukach społecznych. 

Wykłady specjalne (keynote speeches) wygłosili:

  • Esther Ulitzsch (University of Oslo): Confirmatory mixture models for investigating careless and insufficient effort responding in ecological momentary assessments
  • Francesca Borgonovi (UCL): ’Screen time’ as an input and a measurement instrument of educationally relevant phenomena
  • Ulf Kroehne (DIPF): Design of computer-based assessment and the interpretation of log data
  • Alexander Robitzsch (IPN Kiel): Why Full, Partial, or Approximate Measurement Invariance Are Not a Prerequisite for Meaningful and Valid Group Comparisons
  • Oliver Luedtke (IPN Kiel): A comparison of different approaches for estimating cross-lagged effects

Konferencję otworzył Dyrektor IFiS PAN, Profesor Andrzej Rychard, który w wystąpieniu otwierającym wydarzenie zwrócił uwagę na istotność badań pomiarowych i metodologicznych w dobie wszechobecnych, łatwo dostępnych danych. 

PAN-Metrics odbyła się przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki (grant 2019/33/B/HS6/00937), Biura Współpracy z Zagranicą PAN oraz Komisji ds. Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej PAN. Za pomoc w organizacji chcielibyśmy serdecznie podziękować pracownikom i pracownicom administracji Instytutu i Pałacu Staszica, a zwłaszcza Pani Dorocie Żernaczuk, Pani Grażynie Drążyk oraz Pani Alicji Woźniak.

Konferencję zorganizował zespół w składzie:

Artur Pokropek – Przewodniczący

Maria Flakus

Marek Muszyński

Hubert Plisiecki

Tomasz Żółtak