Przejdź do treści

Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych został powołany!

21 grudnia 2022 roku Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN powołał Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych! Kierownikiem Zakładu został dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN.

Celem zakładu jest opracowanie i dostarczenie metod i narzędzi dla nauk społecznych w celu analizy cyfrowych danych behawioralnych (wytwarzanych w interakcjach z komputerami,  telefonami i innymi urządzeniami) oraz połączenie cyfrowych z tradycyjnymi typami danymi ankietowymi w celu poprawy analizy szerokiego zakresu zjawisk społeczno-kulturowych. Zakład zajmie się tymi zadaniami za pomocą podejść z zakresu uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, analizy sieciowej, psychometrii oraz modelowania statystycznego, łącząc różne technik badawcze i statystyczne z wiedzą z zakresu nauk społeczny