Przejdź do treści

Zakład

O obliczeniowych naukach społecznych

Obliczeniowe nauki społeczne to obszar badań, którego celem jest analiza zjawisk społeczno-kulturowych na podstawie nowych rodzajów danych, z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych. Działają one zatem na styku nauk społecznych i nauk o danych (data science). Zagadnienia poruszane w obrębie obliczeniowych nauk społecznych są tym donioślejsze, że postęp technologiczny wygenerował bezprecedensową ilość danych cyfrowych, które mogą być wykorzystane do badania tradycyjnych tematów nauk społecznych, takich jak demokracja, uprzedzenia, dezinformacja, bezpieczeństwo, wzrost gospodarczy i nierówności społecznych. Umożliwia to zarówno podejmowanie zupełnie nowych kierunków badań, jak również rozwój istniejących dyscyplin, z wykorzystaniem nowych metod.

Metodologicznie, obliczeniowe nauki społeczne łączą statystykę, naukę o danych, uczenie maszynowe i informatykę. Obliczeniowe nauki społeczne mają obecnie istotny wpływ na badania empiryczne, zwłaszcza poprzez analizy wielkich zbiorów danych (big data), a w szczególności analiz cyfrowych śladów pozostawianych przez społeczne działania w sieci. Mają również coraz istotniejszy wpływ na teorię naukową, zwłaszcza poprzez budowanie symulacyjnych modeli zjawisk społecznych.

O zakładzie

Celem zakładu jest opracowanie i dostarczenie metod i narzędzi dla nauk społecznych w celu analizy cyfrowych danych behawioralnych (wytwarzanych w interakcjach z komputerami,  telefonami i innymi urządzeniami) oraz połączenie cyfrowych z tradycyjnymi typami danymi ankietowymi w celu poprawy analizy szerokiego zakresu zjawisk społeczno-kulturowych. Zakład zajmuje się tymi zadaniami za pomocą podejść z zakresu uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, analizy sieciowej, psychometrii oraz modelowania statystycznego, łącząc różne technik badawcze i statystyczne z wiedzą z zakresu nauk społecznych.

Zakład angażuje się zarówno w badania czysto socjologiczne, jak i projekty wielodyscyplinarne, stosując wypracowane metody do różnego rodzaju danych. Szczególną wagę poświęca wdrożeniowemu charakterowi badań, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.

O Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Niniejszy zakład został powołany w styczniu 2023 r. w ramach struktur Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (IFiS PAN). Podstawowym celem działania Instytutu jest prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz prac o charakterze badawczym Instytut prowadzi działalność edukacyjną oraz wydawniczą. Jednocześnie podejmuje działania popularyzujące naukę. Więcej informacji o instytucie znajduje się na jego oficjalnej stronie.