Przejdź do treści

Zespół

 • dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN ORCID, Google Scholar

  Artur Pokropek - zdjęcie

  Artur Pokropek jest kierownikiem Zakładu Obliczeniowych Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Zespołu Studiów Międzynarodowych w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie. Jego profil w unikalny sposób łączy doświadczenie w badaniach społecznych i medycznych. Jego główne obszary badawcze to statystyka, psychometria i uczenie maszynowe. Zaplanował, zaprojektował i przeprowadził wiele projektów badawczych. Opublikował ponad 100 prac naukowych i kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi. Ma doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi.

  Wiedzę zdobywał jako visiting scholar w Educational Testing Service (Princeton, USA) w latach 2013-2014 oraz jako associate researcher w European Commission Joint Research Centre (Ispra, Włochy) w latach 2016-2018. W 2020 roku pracował jako visiting scholar w National Board of Medical Examiners (Philadelphia, USA), a w 2021 roku jako affiliate academic w Social Research Institute, University College London. Od 2019 roku stale współpracuje z kliniką ginekologiczną Żelazna (Warszawa, Polska) jako doradca statystyczny. W 2020 roku został powołany przez Ministerstwo Nauki na eksperta w programie Doktorat Wdrożeniowy, gdzie opiekuje się kilkunastoma doktoratami, proponującymi realne zastosowania badań naukowych. Posiada stopień doktora habilitowanego nauk społecznych, doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o edukacji oraz dwa tytuły magistra nauk o edukacji i socjologii.

  Projekty badawcze

  • 2021 – 2025 Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych. O wykorzystywaniu cyfrowych śladów w badaniu problemów społecznych. Grant Narodowego Centrum Nauki „Sonata Bis” (2020/38/E/HS6/00302).
  • 2020 – 2023 Style odpowiedzi w danych samoopisowych: konsekwencje, sposoby zapobiegania, źródła. Grant Narodowego Centrum Nauki „Opus” (Opus/17/HS6/00937).
  • 2015-2019 Porównywalność skal w międzynarodowych badaniach sondażowych. Grant Narodowego Centrum Nauki „Sonata” (2014/15/D/HS6/04934).
  • 2011-2012 Ewaluacja polityk edukacyjnych przy użyciu "twin studies". Grant badawczy przyznany przez Global Development Network (RRC11_063).
  • Meuleman, Bart, Żółtak, Tomasz, Pokropek, Artur, Davidov, Eldad, Muthen, Bengt, Oberski, Daniel, Billiet, Jaak, Schmidt, Peter. (2022). Why measurement invariance is important in comparative research. A response to Welzel et al.
   (2021). Sociological Methods and Research, opublikowany na stronie internetowej czasopisma. doi: 10.1177/00491241221091755
  • Pokropek, Artur, Muszyński, Marek, Żółtak, Tomasz. (2022). The impact of growing participation in PISA on scaling outcomes. A Monte Carlo simulation study. OECD Education Working Papers No. 277. Paris: OECD Publishing.
  • Muszyński, Marek, Pokropek, Artur, Żółtak, Tomasz. (2021). Structural Validity of Overclaiming Scores: analysing PISA 2012 data. Psychological Test and Assessment Modeling 63(1), 119-145.
  • Pokropek A., Schmidt, P. & Davidov E. (2020). Choosing Priors in Bayesian Measurement Invariance Modeling: A Monte Carlo Simulation Study. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 27(5). doi: 10.1080/10705511.2019.1703708
  • Pokropek, A., Lüdtke, O., & Robitzsch, A. (2020). An extension of the invariance alignment method for scale linking. Psychological Test and Assessment Modeling 62(2), 305-334.
  • Khorramdel, L., Pokropek, A., Joo, S. H., Kirsch, I., & Halderman, L. (2020). Examining gender DIF and gender differences in the PISA 2018 reading literacy scale: A partial invariance approach. Psychological Test and Assessment Modeling 62(2), 179-231.
  • Pokropek, A., & Borgonovi, F. (2020). Linking via Pseudo‐Equivalent Group Design: Methodological Considerations and an Application to the PISA and PIAAC Assessments. Journal of Educational Measurement 57(4), 527-546. doi: 10.1111/jedm.12261
  • Khorramdel, L., von Davier, M., & Pokropek, A. (2019). Combining mixture distribution and multidimensional IRTree models for the measurement of extreme response styles. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 72(3), 538-559. doi: 10.1111/bmsp.12179
  • Pokropek, A., Davidov, E., & Schmidt, P. (2019). A Monte Carlo simulation study to assess the appropriateness of traditional and newer approaches to test for measurement invariance. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 26(5), 724-744. doi: 10.1080/10705511.2018.1561293
  • Borgonovi, F., & Pokropek, A. (2019). Seeing is believing: Task-exposure specificity and the development of mathematics self-efficacy evaluations. Journal of Educational Psychology 111(2), 268. doi: 10.1037/edu0000280
  • Marks, G. N., & Pokropek, A. (2019). Family income effects on mathematics achievement: their relative magnitude and causal pathways. Oxford Review of Education 45(6), 769-785. doi: 10.1080/03054985.2019.1620717

  Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

  pokój 207
  ul. Nowy Świat 72
  00-330 Warszawa, Polska

  Research Gate: https://www.researchgate.net/lab/Artur-Pokropek-Lab


 • dr Maria Flakus ORCID-logo ORCID, Google Scholar - logo Google Scholar

  Maria FlakusMaria Flakus pracuje jako post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest magistrem psychologii i doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

  Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii różnic indywidualnych (osobowości, inteligencji) oraz kompetencji metodologicznych i osiągnięć w nauce. W pracy doktorskiej analizowała uwarunkowania kompetencji metodologicznych, analizując potencjalne determinanty tejże z obszaru różnic indywidualnych (osobowość, preferencje poznawcze) oraz przetwarzania informacji (implicit vs explicit).

  Jest autorką artykułów naukowych, które zostały opublikowane w międzynarodowych, renomowanych czasopismach, np. Body Image, Personality and Individual Differences, Psychological Reports.

  Projekty badawcze

  • 2021 – dziś: członek zespołu badawczego w projekcie Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych. O wykorzystywaniu cyfrowych śladów w badaniu problemów społecznych. Grant Narodowego Centrum Nauki „Sonata Bis” (2020/38/E/HS6/00302).
  • 2021 – dziś: członek zespołu badawczego w projekcie Życie i odcienie nadwrażliwego narcyzmu: Odkrywając intra- i inter-personalne konsekwencje narcyzmu nadwrażliwego przez pryzmat modelu nadwrażliwej izolacji i wrogości Grant Narodowego Centrum Nauki „Opus” (2020/39/B/HS6/00052)

  Projekty dofinansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym (Uniwersytet Śląski w Katowicach):

  • 2018 – 2020 - kierownictwo projektu badawczego Kompetencje metodologiczne studentów psychologii w kontekście czynników osobowościowo-poznawczych.
  • 2016 – 2018 - kierownictwo projektu badawczego Preferencje poznawcze a stan świadomości metodologicznej studentów psychologii.
  • 2015 – 2017 - kierownictwo projektu badawczego Związki między poziomem świadomości metodologicznej studentów psychologii a ich postawami wobec badań naukowych.
  • Przybyła-Basista, H., Buszman, K., & Flakus, M. (2022). An examination of the factor structure of the Goldfarb Fear of Fat Scale in clinical and non-clinical samples of Polish women. Body Image, 40, 58-66. doi: 10.1016/j.bodyim.2021.11.003
  • Flakus, M. (2021). Osobowość i osiągnięcia w nauce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Skorupa, A., Stefanek, F., Brol., & M., Flakus, M. (2021). Immersion and socio-emotional experiences during a movie – Polish adaptation of the Movie Consumption Questionnaires. Psychological Reports, online first. doi: 10.1177/00332941211048472
  • Flakus, M., Danieluk, B., Baran, L., Kwiatkowska, K., Rogoza, R., & Schermer, J. A. (2021). Are intelligent peers liked more? Assessing peer-reported liking through the network analysis. Personality and Individual Differences, 177, 110844. doi: 10.1016/j.paid.2021.110844
  • Ślazyk-Sobol., M., Dobrowolska, M., & Flakus, M. (2021). Predictors of the feeling of stress in the aviation industry. Medycyna Pracy, 72, 1-11 - online first. doi: 10.13075/mp.5893.01084
  • Ślebarska, K. & Flakus, M. (2021). Career self-management of unemployed workers: the role of proactive coping in job-to-job transition. Baltic Journal of Management, 16(1), 135-153. doi: 10.1108/BJM-06-2020-0189
  • Trahair, C., Baran, L., Flakus, M., Kowalski, C. M., & Rogoza, R. (2020). The structure of the Dark Triad traits: A network analysis. Personality and Individual Differences, 167, 110265. doi: 10.1016/j.paid.2020.110265
  • Dobrowolska, M., Flakus, M., Ślazyk-Sobol, M., & Wawoczny, A. (2020). Strengthening professional efficacy due to sustainable development of social and individual competences - empirical research study among polish and Slovak employees of the aviation sector. Sustainability, 12, 6843. doi: 10.3390/su1217684
  • Dobrowolska, M., Ślazyk-Sobol, M., Flakus, M., & Deja, A. (2020). Climate and ties in workplace versus sense of danger and stress, based on empirical research in the aviation industry. Sustainability, 12, 5302. doi: 10.3390/su12135302
  • Sołtysik, M., Flakus, M., & Pudlo, R. (2019). Personality characteristics of mountaineers - review of the literature. Psychiatria Polska, 53(6), 1397-1411. doi: 10.12740/PP/99144
  • Flakus, M. (2018). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS). Polskie Forum Psychologiczne, 23(4), 783–802. doi: 10.14656/PFP20180408
  • Sołtysik, M., Flakus, M., Lubecka, B., & Pudlo, R. (2018). Aktualny stan badań nad zaburzeniami psychicznymi u wspinaczy wysokogórskich. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 18(2), 200-207. doi: 10.15557/PiPK.2018.0024
  • Flakus, M. (2017). Znaczenie postaw wobec badań naukowych i statystyki w procesie kształcenia akademickiego psychologów. Przegląd literatury. Edukacja, 143(4), 76–89. doi: 10.24131/3724.170406

  Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, pokój 207
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

  e-mail: maria.flakus@ifispan.edu.pl


 • dr Marek Muszyński ORCID-logo ORCID, Google Scholar - logo Google Scholar

  Marek Muszyński - zdjęcieMarek Muszyński pracuje obecnie jako post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauki. Główne kierunki jego badań są skoncentrowane wokół efektów respondenckich (response biases) w danych samoopisowych ze szczególnym uwzględnieniem badań online (web surveys). Oprócz tego interesuje się pomiarem psychologicznym i edukacyjnym.

  Posiada doktorat w dyscyplinie nauk socjologicznych oraz tytuł magistra psychologii, oba zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył również komponent studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego, prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań Edukacyjnych. Jego praca doktorska koncentrowała się na badaniu trafności metody zawyżonych sądów (overclaiming technique) jako metody pomiaru tendencji do prezentowania się w zbyt pozytywnym świetle. Wcześniej pracował jako konsultant i badacz edukacyjny dla różnych podmiotów, m.in. Ministerstwa Edukacji Królestwa Arabii Saudyjskiej, Evidence Institute, Instytutu Badań Edukacyjnych i OECD.

   

  Projekty badawcze

  • 2016 Nowe metody wykrywania i korygowania odpowiadania zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w ewaluacji umiejętności edukacyjnych: porównanie i walidacja. Grant DSC, Uniwersytet Jagielloński.
  • 2014 Polska adaptacja kwestionariusza BIDR-6. Grant DSC, Uniwersytet Jagielloński.
  • 2013-2016 Efektywność nauczania języka angielskiego: proces i efekty nauczania. Projekt badawczy w Instytucie Badań Edukacyjnych.
  • Pokropek, Artur, Muszyński, Marek, Żółtak, Tomasz. (2022). The impact of growing participation in PISA on scaling outcomes. A Monte Carlo simulation study. OECD Education Working Papers No. 277. Paris: OECD Publishing.
  • Muszyński, Marek, Pokropek, Artur, Żółtak, Tomasz. (2021). Structural Validity of Overclaiming Scores: analysing PISA 2012 data. Psychological Test and Assessment Modeling 63(1), 119-145.
  • Durlik, J., Szewczyk, J., Muszyński, M., & Wodniecka, Z. (2016). Interference and inhibition in bilingual language comprehension: Evidence from Polish- English interlingual homographs. PLOS ONE, 11(3), e0151430.
  • Muszyński, M., Kondratek, B., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Paczuska, K. & Szpotowicz, M. (2016). Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015- język angielski, poziom podstawowy. Analizy IBE 2/2016, 1-30. [in Polish: Psychometric properties of the final high-school exam 2015- English, basic level.]
  • Muszyński, M., Campfield, E. D. & Szpotowicz, M. (2015). Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Wyniki podłużnego badania efektywności nauczania języka angielskiego (2011-2014). Warszawa: IBE. [book in Polish: English in primary schools: process and the effects of teaching. Results of longitudinal study on the effective English teaching (2011-2014).]
  • Muszyński, M., & Jakubowski, M. (2015). Use of learning strategies and reading performance- PISA 2009 results for Poland. Edukacja/Education Quarterly, 3(134), 5-25.

  Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

  pokój 207
  ul. Nowy Świat 72
  00-330 Warszawa, Polska

  Research Gate: https://www.researchgate.net/lab/Artur-Pokropek-Lab


 • dr Tomasz Żółtak ORCID-logo ORCID, Google Scholar - logo Google Scholar

  Tomasz Żółtak - zdjęcieAdiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień metodologii i modelowania statystycznego, przede wszystkim w dziedzinach badań edukacyjnych i socjologii polityki. W swojej pracy często rozwija zaawansowane procesy przetwarzania danych oraz ich analizy i wizualizacji - zarówno na potrzeby naukowe, jak i udostępniania wyników badań szerokim grupom odbiorców.

  Obronił doktorat z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie nad projektami wdrożeniowymi mającymi na celu rozwój edukacyjnych wskaźników ewaluacyjnych wykorzystujących wyniki egzaminów zewnętrznych (tzw. wskaźniki EWD) oraz monitorowanie dalszych losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów szkół zawodowych. Oprócz działalności badawczej prowadzi też dydaktykę akademicką (zajęcia z analizy danych na studiach magisterskich z socjologii cyfrowej i z metod wnioskowania przyczynowego w szkole doktorskiej nauk społecznych UW). Posiada też doświadczenie we wdrażaniu złożonych metod psychometrycznych w rozwiązaniach biznesowych (współpracował w tym zakresie z polskimi firmami Diagmatic oraz Talent Bridge) i tworzeniu oprogramowania do przetwarzania i analizy danych (jest współautorem kilku pakietów środowiska R).

  Badania podstawowe

  Członek zespołu badawczego w projektach:

  • 2014 – 2015 Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce. Grant NCN Preludium (2013/09/N/HS5/00276).
  • 2013 – 2015 From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków. Grant NCN Maestro (DEC-2012/06/A/HS6/00323).
  Badania wdrożeniowe

  Członek zespołu badawczego w projektach:

  • 2019 – 2020 Opracowanie inteligentnych narzędzi do diagnozy psycho-społeczno-edukacyjnej dzieci i młodzieży. Projekt w ramach działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój [sygnatura POIR.01.01.01-00-0402/18-00].
  • 2019 – 2020 Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych - etap II. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWR.02.15.00-IP.02-00-002/19).
  • 2016 – 2019 Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów i młodych dorosłych. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWR.02.15.00-IP.02-00-004/16).
  • 2014 – 2015 Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.03.02.00-00-001/13-00‎).
  • 2010 – 2013 Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.03.02.00-00-010/07-04).
  • Breznau, Nate, Rinke, Eike Mark, Wuttke, Alexander, …, Żółtak, Tomasz. (2022). Observing Many Researchers Using the Same Data and Hypothesis Reveals a Hidden Universe of Uncertainty. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 119(44). doi: 10.1073/pnas.2203150119
  • Meuleman, Bart, Żółtak, Tomasz, Pokropek, Artur, Davidov, Eldad, Muthen, Bengt, Oberski, Daniel, Billiet, Jaak, Schmidt, Peter. (2022). Why measurement invariance is important in comparative research. A response to Welzel et al.
   (2021). Sociological Methods and Research, opublikowany na stronie internetowej czasopisma. doi: 10.1177/00491241221091755
  • Pokropek, Artur, Muszyński, Marek, Żółtak, Tomasz. (2022). The impact of growing participation in PISA on scaling outcomes. A Monte Carlo simulation study. OECD Education Working Papers No. 277. Paris: OECD Publishing.
  • Hawrot, Anna, Jasińska, Aleksandra, Żółtak, Tomasz, Tomaszewska, Hanna, Marchlik, Paulinina. (2022). Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students. Research Papers in
   Education 37(3), 418-440. doi: 10.1080/02671522.2020.1849373
  • Muszyński, Marek, Pokropek, Artur, Żółtak, Tomasz. (2021). Structural Validity of Overclaiming Scores: analysing PISA 2012 data. Psychological Test and Assessment Modeling 63(1), 119-145.
  • Leńko-Szymańska, Agnieszka, Lewkowicz, Jo, Żółtak, Tomasz. (2020). Assessment of B2 English exam writing subtest: A quantitative analysis of the results of a pro-quality study. W: Andrzej Dąbrowski, Radosław Kucharczyk, Agnieszka Leńko-Szymańska i Jolanta Sujecka-Zając (red.) Competences of the 21st Century: Certification of language proficiency. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Hawrot, Anna, Jasińska, Aleksandra, Żółtak, Tomasz, Tomaszewska, Hanna, Marchlik, Paulinina. (2020). Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students. Research Papers in Education. doi: 10.1080/02671522.2020.1849373
  • Gendźwiłł, Adam, Żółtak, Tomasz. (2020). Do parties and voters counteract quota regulations? The impact of legislative gender quotas on ballot ranking and preference voting in Poland. Politics & Gender 16(1), 199-229. doi: 10.1017/S1743923X18000880
  • Rajchert, Joanna, Żółtak, Tomasz, Szulawski, Michał, Jasielska, Dorota. (2019). Effects of rejection by a friend for someone else on emotions and behavior. Frontiers in Psychology 10, 764. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00764
  • Gendźwiłł, Adam, Żółtak, Tomasz. (2017). How single-member districts are reinforcing local independents and strengthening mayors: on the electoral reform in Polish local government. Local Government Studies 43(1), 110‑131. doi: 10.1080/03003930.2016.1254624
  • Żółtak, Tomasz, Golonka, Grzegorz. (2015). Does guessing matter? Differences between ability estimates from 2PL and 3PL IRT models in case of guessing. Edukacja 134(3), 63-76.
  • Gendźwiłł, Adam, Żółtak, Tomasz. (2014). Why Do Nonpartisans Challenge Parties in Local Politics? The (extreme) case of Poland. Europe-Asia Studies 66(7), 1122‑1145. doi: 10.1080/09668136.2014.927644
  • Rajchert, Joanna, Smulczyk, Marek, Żółtak, Tomasz. (2014). Predicting reading literacy and its improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of intelligence, trait- and state-anxiety, socio-economic status and school-type. Learning and Individual Differences 33, 1‑11. doi: 10.1016/j.lindif.2014.11.020
  • Rajchert, Joanna, Smulczyk, Marek, Żółtak, Tomasz. (2013). Trait-anxiety’s moderating role in predicting academic performance improvement in PISA. Polish Journal of Applied Psychology 11(3), s. 73-92.

  Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

  pokój 207
  ul. Nowy Świat 72
  00-330 Warszawa, Polska


 • mgr Piotr Koc ORCID-logo ORCID, Google Scholar - logo Google Scholar

  Piotr Koc jest doktorantem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na porównawczych studiach nad zachowaniami i postawami politycznymi oraz na modelowaniu zmiennych ukrytych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy).

  Członek zespołu badawczego w projekcie:

  2020-2021: Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988–2018 (POLPAN). Finansowane przez NCN. IFiS PAN

  Koc, P. & A. Pokropek (in press). Accounting for Cross-Country-Cross-Time Variations in Measurement Invariance Testing. A Case of Political Participation, Survey Research Methods

  Koc, P. (2021).  Measuring Non-electoral Political Participation: Bi-factor Model as a Tool to Extract Dimensions. SocialIndicators Research, 156, 271–287. doi: 10.1007/s11205-021-02637-3

  Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, pokój 207
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

  e-mail: piotr.koc(at)yahoo(dot)com


 • Hubert Plisiecki, MSc ORCID-logo ORCID

  Hubert Plisiecki jest doktorantem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk i asystentem naukowym na Uniwersytecie SWPS. Uzyskał tytuł Master of Science na Uniwersytecie w Sheffield w zakresie psychologicznych metod naukowych z elementami data science. Oprócz tego jest jednym z koordynatorów Koła „Neuropsyche” Uniwersytetu SWPS, koła Open Science na tym samym uniwersytecie, członkiem koła Social AI na Uniwersytecie Warszawskim i Klubu Sceptyków Polskich. Jego główne zainteresowania to procesowanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe, metapsychologia i badania nad emocjami. Aktywnie udziela się społecznie popularyzując naukę. Jego teksty popularnonaukowe były publikowane na łamach czasopisma Focus i Newsweek Psychologia.

  2021 – dziś – członek zespołu badawczego - Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europie Środkowej - data mining debat parlamentarnych. (numer NCN: 2019/33/B/HS5/02648)

  Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, pokój 207
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

  e-mail: hplisiecki@gmail.com