Przejdź do treści

Udział grupy RStyles w FLIP+ / IEA / DIPF Working Group on Process Data – 3rd Virtual Meeting

  • przez

W dniu 31 marca 2023 roku badacze z grupy RStyles wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej zajmującej się komputerowymi paradanymi – dodatkowymi informacjami, które można zebrać o respondencie i jego udziale w badaniu za pomocą technologii komputerowej.

Dr Tomasz Żółtak wygłosił wystąpienie, w którym opowiedział o wykorzystaniu paradanych komputerowych w projekcie RStyles.

W wydarzeniu wzięło udział około 20 osób z wielu ośrodków naukowych, m.in. z ETS, IEA, Boston College, DIPF, etc.

Kolejne spotkanie z tego cyklu już w czerwcu.