Przejdź do treści

Nowe granty w Zakładzie Obliczeniowych Nauk Społecznych

Wśród laureatów International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Research & Development Call 2023 znalazły się dwa projekty przyznane badaczom z IFiS PAN:

  • Approximate Areas of Interest for Enhanced Understanding of Student Motivation and Task Interaction in IEA Assessments (kierownik Artur Pokropek).
  • Using Large Language Models for Automatic Item Generation: Development and Validation for TIMSS Fourth Grade (kierownik Marek Muszyński).

Pierwszy z projektów wykorzysta paradane komputerowe takie jak czasy odpowiedzi i trajektorie ruchów myszką do stworzenia metod mierzenia motywacji testowej i wykrywania osób wypełniających narzędzia testowe nieuważnie. W drugim grancie zbadane zostaną możliwości automatycznego tworzenia pozycji testowych przy użyciu dużych modeli językowych, takich jak np. GPT-4. Oba projekty potrwają do końca roku 2024 i mają budżet po około 50 000 €. W realizacji projektów wezmą udział członkowie Zakładu, jak i eksperci zewnętrzni.

IEA jest międzynarodową organizacją badawczą z siedzibami w Amsterdamie i Hamburgu odpowiedzialną za takie badania jak np. TIMSS & PIRLS, ICCS, czy ICILS. Więcej informacji o grantach można znaleźć na stronie IEA.