Przejdź do treści

Nowy artykuł zespołu RStyles!

Nowa publikacja naszego zespołu „Detecting Careless and Unmotivated Responders Using Cursor Movements in Web-Based Surveys” została opublikowana w czasopiśmie European Journal of Psychological Assessment. Czasopismo to jest wydawane przez niemieckie wydawnictwo Hogrefe i legitymuje się wskaźnikiem Impact Factor na poziomie 2.892.

Artykuł przedstawia nowe wskaźniki odpowiadania w ankiecie, skonstruowane na podstawie ruchów kursora na ekranie ankiety. Nowe wskaźniki obejmują m.in. trajektorię i szybkość ruchów kursora. Zostały one użyte do przewidywania odpowiadania nieuważnego w ankietach. Okazuje się, że wskaźniki ruchów kursora dobrze korelują z klasycznymi wskaźnikami odpowiadania nieuważnego. Otwiera to nowe możliwości wykrywania takiego odpowiadania w ankietach komputerowych. Preprint tekstu znajduje się w otwartym dostępie w archiwum.